Werkwijze

Aanmelding

Aanmelding bij Praktijk Vester gaat via het contact formulier van deze website. Als je je contactgegevens en kort de reden van aanmelding noemt, neem ik contact met je op om te bespreken wat ik eventueel voor je kan doen. Behandeling bij Praktijk Vester valt onder de Basis Generalistische GGZ. Wanneer je een verwijzing hebt van je huisarts, kun je bij je zorgverzekeraar (een deel van) de kosten declareren (zie voor meer informatie vergoedingen en tarieven). Op de verwijzing van je huisarts staat veelal of het om een behandeling in de Basis Generalistische GGZ gaat, of om een behandeling in de Specialistische GGZ.

Contact/telefonische screening

Wanneer het contactformulier is ingevuld neem ik contact met je op om kort door te spreken of jouw klachten en hulpvraag goed passen bij de zorg die Praktijk Vester biedt, of dat er mogelijk redenen zijn dat er beter bij een andere instelling hulp gezocht kan worden. Ik zal in dat geval zo goed mogelijk advies doen waar je die zorg zou kunnen krijgen. Redenen dat de zorg beter elders gezocht kan worden, kunnen bijv. zijn als de problematiek te complex is (dan is het meer geschikt voor de Specialistische GGZ), als er sprake is van enkel een diagnostiek vraag (als je bijv. onderzoek wilt voor ADHD of Autisme Spectrum Stoornis) of als er sprake is van suïcide gevaar. In een vrijgevestigde praktijk is er geen 24-uurs bereikbaarheidsdienst of crisisopvang, dus is het niet mogelijk om deze problematiek goed op te vangen. Wanneer je hulpvraag wel goed past bij Praktijk Vester, dan wordt er zo snel mogelijk een intake gesprek ingepland. Actuele wachttijden zijn terug te vinden onder wachttijd.

Intake gesprek

Na het eerste contact wordt een intake gesprek ingepland. Daarin kunnen we kennis maken en bespreken we je klachten, je sterke kanten en wat je graag zou willen bereiken met de behandeling (hulpvraag en doelen). Om in aanmerking te komen voor (geheel of gedeeltelijke) vergoeding van de verzekering moet er sprake zijn van een diagnose volgens de DSM-V classificatie. Ik zal dus veel vragen moeten stellen om vast te kunnen stellen of daar inderdaad sprake van is, of niet. Tevens is het in de zorg verplicht om een ROM-meting (Routine Outcome Measurement) af te nemen. Dit is een vragenlijst die je klachten inventariseert, die aan het begin en eind wordt afgenomen.

Voor jou is het vooral belangrijk om in dit gesprek te kijken of je het contact prettig vindt en het gevoel hebt dat ik je verder kan helpen. Mocht dit niet zo zijn, dan ben je vrij om na dit gesprek niet verder te gaan met behandeling. Dit valt dan onder een onvolledig behandeltraject. Voor mij geldt ook dat ik goed kijk of jouw klachten en hulpvraag passen binnen wat ik kan bieden in de Basis Generalistische GGZ. Mocht ik op basis van dit gesprek inschatten dat de klachten te complex zijn of beter elders behandeld kunnen worden, zal ik dit bespreken en advies doen aan jou en je huisarts waar je wellicht beter geholpen kunt worden.

Advies en behandelplan

Wanneer we na het intake gesprek inschatten dat jouw klachten en hulpvraag goed passen bij wat ik kan bieden binnen de Basis Generalistische GGZ, zullen we in samenspraak een behandelplan opstellen. Hierin staan de klachten waarmee je je hebt aangemeld, die diagnose die is gesteld, en het voorstel welke behandeling we gaan toepassen. In de huidige zorgwet wordt op basis van de zwaarte van klachten en zorgvraag al een inschatting gemaakt hoe lang de behandeling moet duren en welk zorgpakket je dus af zult nemen. (zie Vergoedingen en tarieven voor meer informatie). Het behandelplan wordt door ons beiden ondertekend, dit is onze leidraad voor de behandeling waar we ons op gaan richten. We zullen dit plan er regelmatig bij pakken om te kijken of onze gestelde doelen al behaald zijn. Met jouw toestemming wordt dit plan ook naar je huisarts gestuurd, zodat die weet wat we in de behandeling gaan doen.

Behandeling

Dan is het tijd om aan de slag te gaan! Belangrijk is wat je verwacht van de behandeling. Sommigen hopen op kant en klare oplossingen of adviezen voor hun problemen. Dat is niet wat behandeling is. Ik zal je helpen, maar jij zult het werk moeten doen. Door na te denken over de dingen waarover we spreken, te oefenen, en te durven uitproberen. Dat is niet makkelijk, maar je hoeft het niet alleen te doen. Sessies duren steeds 45 minuten. Overige tijd besteed ik aan registratie, evt. communicatie met huisarts, verwijzers, betrokken instellingen en/of email. In het behandelplan staat al beschreven hoeveel sessies we naar inschatting gaan doen. Zijn we eerder klaar, dan is dat geen probleem. Blijken problemen hardnekkiger of ingewikkelder dan in eerste instantie ingeschat, zal opnieuw bekeken worden wat er nodig is en waar dat kan.

Afronding

Wanneer de behandeling klaar is, wordt opnieuw een vragenlijst afgenomen die tevens bij aanvang van de behandeling is afgenomen. Aan de hand van de verschillen kun je de veranderingen zien die je door de behandeling voor elkaar hebt gekregen. Ik schrijf een eindrapportage die, met jouw toestemming, naar de huisarts wordt gestuurd zodat die weet dat de behandeling is afgerond.

Rekening/declaratie

Na iedere sessie kun je meteen de sessie betalen via pin. Aan het eind van de behandeling krijg je de totale eindnota en eindafrekening, die je in kan dienen bij je zorgverzekeraar. Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van je verzekering. Zie voor meer informatie bij tarieven en vergoedingen.

“Normality is a paved road: It’s comfortable to walk, but no flowers grow.” – Vincent van Gogh

 

BewarenBewaren