Coaching

Wanneer je hulp zoekt, maar er is geen sprake van psychische klachten of een diagnose, dan past je hulpvraag waarschijnlijk beter bij coaching. Coaching is een vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met therapie, wat erop gericht is mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen.

Een coaching traject valt niet onder de zorgwet, en wordt dus niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Het gaat bij coaching om een traject waarbij je je verder wilt ontwikkelen, meer inzicht wilt krijgen in jezelf of bepaalde talenten die je al hebt verder wilt uitbouwen. Bijvoorbeeld als je een andere functie op je werk hebt gekregen en je hiervoor assertiever wilt worden of meer inzicht wil krijgen in hoe je je talenten kan gebruiken in je werk of privé. Het gaat altijd om vergroten van inzicht en bewustzijn om tot positieve verandering te komen.

“We don’t grow when things are easy. We grow when we face challenges.” – Unknown

BewarenBewaren