Tarieven en vergoedingen

Vergoedingen

Als u in behandeling gaat bij een vrijgevestigde BIG-geregistreerde psycholoog, dan wordt deze in principe vergoed vanuit uw basis-verzekering. Om een vergoeding te krijgen, hebt u een verwijzing van uw huisarts nodig. Dat is geregeld in de zorgverzekeringswet. Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van:

  • uw verzekeringspolis (natura of restitutie) of,
  • uw behandelaar wel of geen contract heeft met uw zorgverzekeraar

In het huidige zorgstelsel kunnen zorgaanbieders contracten afsluiten met zorgverzekeraars of zij werken contractvrij. Praktijk Vester werkt momenteel contract vrij. Voor uw vergoeding betekent dit het volgende;

  • als u een naturapolis heeft dan vergoedt uw verzekering ongeveer 60 tot 80% van de behandeling. Overige kosten moet u zelf betalen. Het wettelijk eigen risico (385,- euro in 2018) moet u altijd zelf betalen.
  • met een restitutiepolis maakt het niet uit dat een behandelaar geen contracten heeft met de zorgverzekeraar. U krijgt dan in principe het gehele bedrag vergoed. Het wettelijke eigen risico (385,- euro in 2018) moet u wel betalen. Er zijn restitutiepolissen waarbij niet alles wordt vergoed. Lees uw zorgpolis goed door.

Let op: alleen de zuivere restitutiepolis vergoedt de hele behandeling. Uw behandelaar stuurt de nota meestal niet naar uw verzekeraar, maar aan u. U stuurt deze vervolgens door naar uw verzekeraar. Voor meer informatie over vergoedingen bij een vrijgevestigde psycholoog wordt u verwezen naar de site van de LVVP (landelijke vereniging voor vrijgevestige psychologen en psychotherapeuten)

Tarieven

Generalistische Basis GGZ | Voor behandeling in de Generalistische basis GGZ heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Op basis van de klachten en de ernst ervan wordt een kort, middel, intensief of chronisch traject toegekend. Sessies duren 45 minuten, de overige 15 minuten zijn bestemd voor administratieve bezigheden. De vastgesteld tarieven voor de prestaties in de basis GGZ voor 2018 zijn: Kort €487,26 | Middel €830,23  | Intensief €1301,85 | Chronisch €1201,50 | Onvolledig behandeltraject €198,88.

Let op: uiteindelijk wordt het volledige behandeltraject in rekening gebracht. Dit is niet afhankelijk van het precies aantal contactminuten. Ook de telefonische intake, administratie, overleg of correspondentie met huisarts of anderen, verslaglegging, email en telefonische contacten behoren tot het behandeltraject. Na elk gesprek rekent u alvast een los consult bedrag  (97,50) af met uw behandelaar. Aan het eind van de behandeling ontvangt u de eindnota met daarop het totaal bedrag, die u zelf indient bij uw eigen zorgverzekeraar.

Vraag goed na wat uw zorgverzekeraar verstaat onder het marktconforme tarief, want dit kan afwijken van het tarief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft gesteld, namelijk 101,30 euro. Als uw verzekeraar minder dan 75% vergoedt, is de kans groot dat u toch recht heeft op een hogere vergoeding: hier geldt het zogenaamde hinderpaalcriterium. Dit houdt in dat de vergoeding bij een naturapolis niet zo laag mag zijn dat dit u belet om naar een ongecontracteerde zorgaanbieder te gaan. In dat geval kan u bij uw zorgverzekeraar aandringen op een hogere vergoeding. Let op: vraag voor u in behandeling gaat bij Prakijk Vester goed na welke polisvoorwaarden u heeft en wat de vergoedingspercentages en tarieven zijn, zodat u niet voor verassingen komt te staan later in traject. Voor meer informatie over contractvrij werken in de GGZ wordt u verwezen naar de volgende website: https://contractvrijepsycholoog.nl/ggz/

Overige Tarieven

Coaching consult | 97,50

Afspraak afzeggen/ no-show | Een afspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos afgezegd worden (telefonisch, mail, app). Daarna wordt de afspraak gerekend en geldt een no-show tarief van 60,00. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze kan niet ingediend worden bij uw zorgverzekeraar.

Losse consulten| Een los consult voor behandelingen die niet vanuit de basis verzekering vergoed worden kost 97,50. Dit tarief is in lijn met NZa. Een consult duurt 45 minuten, de overige 15 minuten zijn voor administratieve bezigheden. U komt niet voor vergoeding in aanmerking wanneer er sprake is van relatieproblematiek, aanpassingsproblematiek, seksuele problematiek, werk-gerelateerde problemen of wanneer er geen sprake is van een DSM-V diagnose. Deze uitsluitingen zijn door het ministerie bepaald.

Onvolledig behandeltraject| Er is sprake van een onvolledig behandeltraject als na het eerste of tweede gesprek wordt besloten dat er geen verdere behandeling zal volgen bij Praktijk Vester. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er sprake is van geen goede match, dat problematiek te zwaar  is voor de basis GGZ en behandeling elders (bijv. Specialistische GGZ) meer gepast is. In dat geval wordt het tarief voor onvolledig behandeltraject gehanteerd. Deze factuur kan worden ingediend bij uw zorgverzekeraar.

When you come out of the storm you won’t be the same person who walked in. That’s what this storm’s all about” – Haruki Murakami (Japanse schrijver)